اجاره انواع تشک بیمارستانی در سراسر شیراز

اجاره تخت بیمار و تشک بیمارستانی شیراز

اجاره تخت بیمار و تشک بیمارستانی شیراز

تشک طبی قطر 5 سانت

تشک طبی قطر 10 سانت

تشک مواج تخم مرغی

تشک مواج سلولی

اجاره و فروش انواع تشک های بیمارستانی برای جلوگیری از زخم بستر

برای مشاوره و  اقدام به اجاره یا خرید با این شماره ها تماس بگیرید .

07136419929

09179308785

09364860351

وبسایت