گچ گيري در منزل شیراز

گچ گیری درمنزل در شیراز

گچ گيري براي قسمتي از استخوان بندی كه آسيب ديده و دچار شكستگي بدون جابجایی يا پيچ خوردگي شده باشد انجام ميشود .
با گچ گیری از حركت عضو صدمه ديده جلوگيري ميشود . شما ميتوانيد در منزل خودتان در سريع ترين زمان و بدون حركت دادن بيمار انجام دهيد. مركز پرستاری پارسه براي اين امر آماده خدمت رساني به شما ميباشد.
گچ گيري گاهي كامل است و گاهي به صورت نیمه یا آتل گيري انجام ميشود . در هر دو روش نياز به مهارت و دقت بالايي است . اگر عمل گچ گيري به صورت اشتباه انجام شود باعث ايجاد ورم و مشكلاتي از اين قبيل می شود .
باز كردن گچ هم به دليل كار با دستگاه مخصوص ، حساس است و بايد در نهايت دقت انجام شود .
مراقبت هايي در زمان گچ گيري و بعد از بازكردن گچ نياز است :
١-براي جلوگيري از ورم و درد ،عضو گچ گرفته شده را بالاتر از سطح قلب قرار دهيد .
٢-گچ در طول زمان نبايد خيس شود يا آب به داخل گچ برود.
٣-استفاده از داروهای مسکن در صورت بروز درد .
٤-در صورت احساس درد شديد، كبودي انگشتان، سوزش ، گزگز با پزشك معالج خود تماس بگيريد.
٥-بعد از باز كردن گچ پوست حساس و خشك ميشود كه با كرم هاي مرطوب كننده پوست بهبود پیدا می کند .

٦-بعد از برداشتن گچ كم كم فعاليت عضو را شروع كنيد (با استفاده از وسایل کمکی مانند واکر و عصا).

براي توضيحات بيشتر و پاسخ به سوالات شما عزيزان در مورد آتل گیری ، گچ گيري و باز كردن گچ در منزل با شماره تماس مركز درماني و پرستاري پارسه تماس بگيريد .

مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز

07136419929

09179308785

گچ گیری درمنزل شیراز