ویزیت جراح در منزل شیراز

ویزیت جراح در منزل شیراز

ویزیت متخصص جراح عمومی در منزل شیراز

اعزام متخصص جراح عمومی به منزل شیراز

تشخیص بیماری ها و شروع درمان در منزل

 

 

مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز

071-36236980

071-36419929

09179308785

بزرگترین و معتبرترین مرکز درمان در منزل

 

ویزیت متخصص اطفال در منزل شیراز

ویزیت متخصص اطفال در منزل شیراز

ویزیت متخصص کودکان و نوزادان در منزل شیراز

تشخیص تخصصی بیماری های کودکان

شروع درمان در منزل

 

مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز

071-36236980

071-36419929

09179308785

بزرگترین و معتبرترین مرکز درمان در منزل شیراز و جنوب کشور

 

 

ویزیت متخصص اطفال در منزل شیراز

ویزیت متخصص کلیه و مجاری ادراری در منزل شیراز

ویزیت متخصص گوش و حلق و بینی در منزل شیراز

ویزیت متخصص ارتوپدی در منزل شیراز

ویزیت متخصص قلب در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص ICU در منزل شیراز

ویزیت متخصص عفونی در منزل شیراز

ویزیت متخصص داخلی در منزل شیراز

ویزیت متخصص کلیه در منزل شیراز

ویزیت متخصص کلیه در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص ارولوژی در منزل شیراز

اعزام پزشک متخصص یورولوژی در منزل شیراز

معاینه توسط پزشک متخصص کلیه در منزل شیراز

شروع درمان در منزل

 

مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز

071-36236980

071-36419929

09179308785

بزرگترین و معتبرترین مرکز درمان در منزل شیراز و جنوب کشور

 

 

ویزیت متخصص اطفال در منزل شیراز

ویزیت متخصص کلیه و مجاری ادراری در منزل شیراز

ویزیت متخصص گوش و حلق و بینی در منزل شیراز

ویزیت متخصص ارتوپدی در منزل شیراز

ویزیت متخصص قلب در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص ICU در منزل شیراز

ویزیت متخصص عفونی در منزل شیراز

ویزیت متخصص داخلی در منزل شیراز

ویزیت متخصص گوش و حلق و بینی در منزل شیراز

ویزیت متخصص گوش و حلق و بینی در منزل شیراز

ویزیت متخصص ENT در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص گوش و حلق و بینی در منزل شیراز

برسی و تخشیص بیماری های گوش و حلق و بینی در منزل

شروع درمان در منزل توسط پزشک متخصص

 

 

مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز

071-36236980

071-36419929

09179308785

بزرگترین و معتبرترین مرکز درمان در منزل شیراز و جنوب کشور

 

ویزیت متخصص اطفال در منزل شیراز

ویزیت متخصص کلیه و مجاری ادراری در منزل شیراز

ویزیت متخصص گوش و حلق و بینی در منزل شیراز

ویزیت متخصص ارتوپدی در منزل شیراز

ویزیت متخصص قلب در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص ICU در منزل شیراز

ویزیت متخصص عفونی در منزل شیراز

ویزیت متخصص داخلی در منزل شیراز

ویزیت پزشک عمومی و متخصص در منزل در سراسر شیراز

ویزیت ارتوپد در منزل شیراز

ویزیت ارتوپد در منزل شیراز

ویزیت متخصص ارتوپدی منزل شیراز

معاینه متخصص ارتوپدی در منزل شیراز

مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز

07136236980

07136419929

09179308785

بیمارستان را به منزل شما می آوریم…

ویزیت متخصص اطفال در منزل شیراز

ویزیت متخصص کلیه و مجاری ادراری در منزل شیراز

ویزیت متخصص گوش و حلق و بینی در منزل شیراز

ویزیت متخصص ارتوپدی در منزل شیراز

ویزیت متخصص قلب در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص ICU در منزل شیراز

ویزیت متخصص عفونی در منزل شیراز

ویزیت متخصص داخلی در منزل شیراز

سایر خدمات مرکز پرستاری در منزل پارسه به شرح زیر میباشد :

اعزام کادر درمانی به منزل :

ویزیت پزشک در منزل ، اعزام پرستار به منزل ، وصل سرم در منزل ، پانسمان در منزل ، تعویض سوند فولی ادراری در منزل ، تعویض لوله غذایی ng ، نوار قلب در منزل شیراز ، خونگیری در منزل ، تنقیه در منزل ، تست زردی بدون خونگیری و … فیزیوتراپی در منزل ، کاردرمانی در منزل ، گفتار درمانی در منزل

اجاره تجهیزات پزشکی :

اجاره دستگاه زردی نوزاد ، اجاره تخت بیمار ، اجاره ویلچر ، اجاره تشک مواج ، اجاره کپسول اکسیژن ، اجاره دستگاه اکسیژن ساز ، اجاره ساکشن ، اجاره پالس اکسیمتر ، اجاره ونتیلاتور ، اجاره تراکشن ، اجاره شیردوش برقی ، اجاره سی پپ ، اجاره بای پپ ، اجاره واکر ، اجاره عصا بیمار و …

رادیولوژی در منزل ، جابجایی بیمار با امبولانس خصوصی و…

بیمارستان را به منزل شما می آوریم…

مرکز خدمات درمانی در منزل پارسه شیراز

07136419929

ویزیت متخصص قلب در منزل شیراز

ویزیت متخصص قلب در منزل شیراز

ویزیت متخصص قلب در منزل در سراسر شیراز

 

-برسی مشکلات قلبی

-گرفتن و تفسیر نوار قلب ekg

-شروع پروسه درمان در منزل

 

مرکز خدمات درمانی در منزل پارسه شیراز

07136236980

 

 

 

ویزیت متخصص اطفال در منزل شیراز

ویزیت متخصص کلیه و مجاری ادراری در منزل شیراز

ویزیت متخصص گوش و حلق و بینی در منزل شیراز

ویزیت متخصص ارتوپدی در منزل شیراز

ویزیت متخصص قلب در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص ICU در منزل شیراز

ویزیت متخصص عفونی در منزل شیراز

ویزیت متخصص داخلی در منزل شیراز

ویزیت متخصص داخلی در منزل شیراز

ویزیت متخصص داخلی در منزل شیراز

ویزیت پزشک عمومی در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص داخلی در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص عفونی در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص ICU در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص ارتوپدی در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص قلب در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص کلیه و مجاری ادراری در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص زنان در منزل شیراز

 

مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز

WWW.PARSENURSING.COM

071-36419923   071-36236980

 

ویزیت متخصص اطفال در منزل شیراز

ویزیت متخصص کلیه و مجاری ادراری در منزل شیراز

ویزیت متخصص گوش و حلق و بینی در منزل شیراز

ویزیت متخصص ارتوپدی در منزل شیراز

ویزیت متخصص قلب در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص ICU در منزل شیراز

ویزیت متخصص عفونی در منزل شیراز

ویزیت متخصص داخلی در منزل شیراز

 

ویزیت متخصص ICU در منزل شیراز

ویزیت متخصص ICU در منزل شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

ویزیت متخصص عفونی در منزل شیراز

ویزیت متخصص عفونی در منزل شیراز

ویزیت متخصص ICU در منزل شیراز

ویزیت متخصص ICU در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص آی سی یو در منزل (ICU MAN)

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

برسی تخصصی وضعیت بیماران تراکی در منزل

ثبت و تغییر دستورات پزشکی و پرستاری مراقبت ویژه در منزل

برسی سطح هوشیاری

 

 

 

مرکز پرستاری در منزل پارسه شیراز

WWW.PARSENURSING.COM

071-36419923   071-36236980

 

 

ویزیت متخصص اطفال در منزل شیراز

ویزیت متخصص کلیه و مجاری ادراری در منزل شیراز

ویزیت متخصص گوش و حلق و بینی در منزل شیراز

ویزیت متخصص ارتوپدی در منزل شیراز

ویزیت متخصص قلب در منزل شیراز

ویزیت پزشک متخصص ICU در منزل شیراز

ویزیت متخصص عفونی در منزل شیراز

ویزیت متخصص داخلی در منزل شیراز